BBC News spår bambusboom:

Hvorfor bambus

Bambus er en økologisk ressurs og en form for hurtig-voksende plante. Når bambusen er hugget ned, vokser den opp til å bli en ny skog innen ett år. Bambus kan faktisk vokse 1 meter på 24 timer. Hvis
bambustrær ikke hugges ned i løpet av en periode på ca 5 år, vil bambusplanten dø naturlig. Nedhogging av bambus bidrar til miljøvern.

Hele produksjonsprosessen fra bambusplante til garn og bambusstoffer foregår i henhold til ISO9000 og ISO14000 standarden.

Bambus brytes helt ned uten noen form for skadevirkninger. Man sier at “bambus kommer fra naturen og ender til slutt tilbake til naturen". Bambus er en hurtig fornybar ressurs ettersom nye skudd vokser opp av seg selv uten planting etter hogst. Den trenger ikke tilførsel av kunstgjødsel, insekts- eller soppmidler i vokseperioden!